Zorgvuldigheid voor alles bij uitzet pootaal

Vanaf juni zet Stichting DUPAN weer pootaal uit in Zeeland. Deze uitzet van jonge aal maakt deel uit van een jaarlijks terugkerend programma om de Nederlandse aalstand te bevorderen. Dit programma wordt ondersteund door het Europees Visserijfonds en de Nederlandse overheid. Ook DUPAN financiert een deel van de kosten uit het Duurzaam Paling Fonds. In het vroege voorjaar werd in Friesland en in Zeeland al glasaal uitgezet.

Pootaal is glasaal die enkele maanden in een kwekerij heeft doorgebracht om aan te sterken. De visjes worden gedurende die periode in quarantaine gehouden. Alvorens ze worden uitgezet worden ze bij het Central Veterinary Institute ("CVI") in Lelystad aan een veterinaire keuring onderworpen. Daarbij wordt gecontroleerd op niet endemische (in de Nederlandse binnenwateren voorkomende) parasieten, bacteriën en virussen. Op het moment dat de jonge alen aan de waterkant worden afgeleverd door de kwekerij, is een expert aanwezig die ze nogmaals keurt op algehele vitaliteit.

Door dit strenge keuringsprotocol zorgt DUPAN ervoor dat de uitgezette vis gezond en sterk is. Zo wordt voorkomen dat er zwakke vis of ziektes in het water worden gebracht.