Uitzet paling van levensbelang

“Het verbaast mij telkens hoe belangrijk uitzet is geworden “

Alsdus Palingwetenschapper Willem Dekker

Dat veel belangen rondom een goede palingstand zo tegenstrijdig zijn is schrijnend te noemen. Recent onderzoek van palingwetenschapper Willem Dekker, toont aan hoe belangrijk uitzet van jonge paling is. Toch beweren tegenstanders van beroepsvisserij op basis van dit onderzoek dat uitzetten van miljoenen palingen niet helpt.  Hoe zit dat nu werkelijk?

Willem Dekker concludeert in zijn Zweedse onderzoek, dat 90% van de paling in de natuur tegenwoordig afkomstig is van uitzet. Tevens concludeert hij dat blokkades in de migratieroutes  de hoofdoorzaak zijn van de te geringe intrek van glasaal en uittrek van volwassen palingen. De hoeveelheid uitzet is nog steeds te klein om die problemen te compenseren.  De oplossing ligt dan ook in het  herstel van de migratieroutes en vergroting van de uitzet. Dekker beveelt in zijn rapport aan om internationaal dezelfde uitgangspunten en meetmethodes te hanteren en als belanghebbenden gezamenlijk verantwoording te nemen. U vindt het volledige onderzoeksrapport op www.dupan.nl