Verduurzaming palingvisserij in de Randmeren

De palingvissers in de Visstandbeheer Commissie (VBC) Randmeren gaan vanaf 2017 vrijwillig fuiken met wijdere ringen gebruiken. Deze maatregel moet de visserij verder verduurzamen doordat meer jonge paling kan blijven zwemmen.

VBC Randmeren is een samenwerkingsverband van de beroepsvissers, sportvissers en Rijkswaterstaat op de randmeren. De VBC bepaalt in overleg met alle betrokkenen het visserijbeheer.

Vanaf 2017 worden alle fuiken die vissers gebruiken in de Veluwe Randmeren en de Zuidelijke Randmeren voorzien van het wettelijk verplichte aantal ringen waardoor palinkjes met een diameter van minder dan 13 mm kunnen ontsnappen. De beroepsvissers hebben echter besloten deze diameter te vergroten tot 16 mm. Daardoor kunnen ook de grotere jonge palingen uit de fuiken ontsnappen.