350.000 pootaaltjes uitgezet in Randmeren

Spakenburg, 16 juni 2011 – Vandaag zijn in het Eemmeer vanuit Spakenburg 350.000 pootaaltjes uitgezet in het kader van het herstelproject ‘Uitzet glas- en pootaal’ dat vorig jaar startte en door het Productschap Vis wordt geleid.

Voor een gezonde toekomst van de paling zijn de meest effectieve beheermaatregelen noodzakelijk. Uitzet van pootaal is er daar een voorbeeld van, net als de uitzet van de kleinere glasaal en het naar zee terugbrengen van geslachtsrijpe paling. "Paling kan zichzelf niet redden. We hebben de kust zo goed beschermd, dat jonge paling Nederland nauwelijks in kan en volwassen paling kan er niet meer uit. Daarom helpt de vissector deze palingen", aldus Doeke Faber, voorzitter van het Productschap Vis.

De uitgezette pootaal is hele jonge paling die in een kwekerij enkele maanden is opgekweekt om hem weerbaarder te maken, waardoor de overlevingskans in de natuur vele malen groter is.  Wanneer zij is opgegroeid tot volwassen dieren (de zogenaamde schieralen), kunnen ze vrij uitzwemmen naar de paaigronden in de Sargasso Zee om voor nageslacht te zorgen.

Het Eemmeer is gekozen vanwege het schone water en bodem en de mogelijkheid voor vrije uittrek van de schieraal.Met het uitzetten van de pootaal wordt een verbeterde uittrek van schieraal beoogd en daarmee een verbetering van de voortplanting, zodat er weer genoeg glasaal op een natuurlijke manier ons land binnen kan zwemmen.

Visser Gerard Heimensen is met zijn PU3 uitgevaren, met de jonge palingen in de bun. Zorgvuldig heeft hij de palingen te water gelaten. In totaal werden er 350.000 jonge palingen  in de Randmeren uitgezet.

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EL&I in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en wordt gecoördineerd door het Productschap Vis in samenwerking met de Stichting DUPAN.

De pootaal wordt zorgvuldig getransporteerd en steeksproefsgewijs gemeten en gewogen.

RTL Nieuws in actie voor een uitgebreide reportage in het halfacht nieuws.