Engelse Sustainable Eel Group komt met duurzaamheidslabel voor glasaal

Donderdag 19 mei werd in Londen het duurzaamheidscertificaat voor jonge paling geïntroduceerd door de Engelse Sustainable Eel Group. Deze Sustainable Eel Standard (SES) zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de oplossing van de afgenomen palingstand in Europa.

De SES-certificering is speciaal ontwikkeld voor paling. Voor deze vissoort is geen MSC-certificering mogelijk, omdat MSC zich richt op de duurzaamheid van zeevis. De SES-certificering voor paling hanteert andere, maar gelijksoortige criteria. De standaard werd ontwikkeld in samenwerking met een groep Engelse wetenschappers en milieuorganisaties als de Environment Agency en de Association of Rivers Trust. De criteria in de SES voldoen volledig aan het Europees Aal Herstelplan.

De SES bevat afspraken over onder andere visserijmethoden van glasaal, waarmee sterfte van paling en bijvangst sterk wordt gereduceerd. Daarnaast worden eisen gesteld aan de palingpopulatie in het vangstgebied en de bedrijfsvoering van het visserijbedrijf. Bedrijven die voor een SES-certificaat in aanmerking willen komen, worden onderworpen aan een strenge keuring door een onafhankelijk instituut. Inmiddels zijn in Europa een viertal bedrijven die zich bezig houden met visserij en verwerking van paling, SES-gecertificeerd.
 

SEG-voorzitter van de Endrew Kerr (l) reikt de eerste certificaten uit aan Engelse en Franse glasaalvissers.

Met deze nieuwe standaard voor duurzame palingvangst wordt opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar een gezonde palingpopulatie in Europa. Er is echter, naast een verduurzaming van de visserijmethodes, nog veel te doen. Bijvoorbeeld de aanpak van het gebrek aan goede migratiemogelijkheden voor paling door de aanwezigheid vele sluizen en gemalen.

Dupan blijft zich dan ook onverminderd inzetten voor herstelmaatregelen in Nederland, door de uitzet van miljoenen jonge palingen. Daarnaast overlegt Dupan met overheid en organisaties over beheer van het leefgebied en financiering van onderzoek naar effectieve methoden voor herstel.

Bekijk hier een vertaling van de Engelse berichtgeving