DUPAN steunt een verantwoorde aanpak palingvisserij in Baltische Zee

Gisteren heeft de Europese Commissie een verbod voorgesteld op sportvisserij en commerciële palingvisserij in de internationale wateren van de Baltische Zee. DUPAN ziet in dit voorstel een duidelijk signaal dat Europa zoekt naar meer bescherming van de paling, maar is ervan overtuigd dat een bredere aanpak van de palingproblematiek succesvoller is.

Het voorstel van de commissie is gebaseerd op een ICES-advies van mei dit jaar. Volgens dit advies hebben alle maatregelen die de EU vanaf 2007 heeft ingevoerd om de palingstand te beschermen nog niet tot de gewenste resultaten geleid. De palingstand is daarom nog steeds aangemerkt als ernstig bedreigd. De nieuwe voorgestelde maatregel moet de hoeveelheid uittrekkende, geslachtsrijpe palingen van de Baltische Zee naar de oceaan vergroten. Wetenschappers zien de hoeveelheid uitrekkende palingen als belangrijke voorwaarde voor verbetering van de palingstand.

Om die reden steunt DUPAN de gedachte van de commissie achter de voorgestelde maatregel. DUPAN is echter van mening dat een veel bredere aanpak nodig is: overal in Europa waar paling voorkomt en niet alleen gericht op visserij. DUPAN wil er daarnaast bij de DG Environment op aandringen de migratiemogelijkheden en de leefomgeving van paling in Europa snel te verbeteren.

Sinds 2010 werkt DUPAN samen met de Sustainable Eel Group (SEG) om overal in Europa zulke brede natuurbeheerprogramma’s op te zetten. Van de aanleg van aalgoten en uitzet van jongen paling en ‘paling over de dijk’ tot herstel van riviermondingen en oplossing van barrières in de trekroutes.

Er is geen vissoort die zo wijd verspreid is over Europa als paling. Daarmee vormt deze vis een uiterst goede indicator voor de toestand van rivierdelta’s, zeeën en oceanen Door verlies aan habitat spreekt men over een afname van het aalbestand tot 10% van de vorige eeuw, exacte cijfer ontbreken echter. DUPAN pleit daarom voor diepgaander onderzoek naar de biologische aspecten van paling en de  dynamiek van de palingbestanden. Met die kennis kan het beheer van paling effectiever worden ingericht.

In samenwerking met wetenschappers, NGO’s en de sector is een standaard ontwikkeld (de Stustainable Eel Standard) die de palingstand helpt te beschermen en zorgt voor een verantwoorde benutting. Deze standaard is in veel landen omarmd en ondergaat op dit moment een onafhankelijke evaluatie ten behoeve van een ISEAL-accreditatie.