IUCN: maatregelen palingstand over 5 jaar evalueren

Hoewel de intrek van jonge paling al vier jaar sterk toeneemt, is er volgens natuurorganisatie IUCN geen reden om het huidige Europese beleid ter verbetering van de palingstand te versoepelen. Beter is het volgens haar om aanvullende maatregelen in te voeren, waarbij zij verwijst naar “ trap and transfer”-programma’s, doelend op het DUPAN-project “Paling Over De Dijk” waarmee in Nederland al twee jaar achtereen succesvolle resultaten zijn behaald.

De IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, heeft in haar laatste rapportage de maatregelen ter bevordering van de palingstand geëvalueerd. Volgens de UICN heeft het naar zee brengen van volwassen palingen een direct positief effect op hoeveelheid uittrekkende, geslachtsrijpe palingen die aan het voortplantingsproces deelnemen. Ook pleit de UICN voor goed gereguleerde handelsstromen. Daarmee ziet DUPAN  bevestiging voor haar aanpak in Nederland, waarbij het Duurzaam Paling Fonds wordt ingezet om de regulering en controle van visserij en handel te bevorderen.

Paling staat op de IUCN-lijst met bedreigde diersoorten sinds 2009 aangemerkt als “critically endangered”. Sindsdien is het Europese Aalbeheer Plan van kracht. Daarin zijn maatregelen als het uitzetten van glasaal en beperking van beroeps- en sportvisserij opgenomen. In Nederland werd de beroepsvisserij in 4 jaar met meer dan 70% teruggebracht, de sportvisserij met de helft. De laatste 4 jaar is in Europa een sterke toename in de intrek van jonge paling waarneembaar. IUCN adviseert uit voorzorg vast te houden aan het bestaande beleid om de soort te beschermen. Zij adviseert tevens om over 5 jaar, of eerder als er voldoende wetenschappelijke inzichten zijn, het beleid opnieuw onder de loep te nemen.