DUPAN ontvangt duurzaamheidsprijs

De plaatselijke fractie van de ChristenUnie heeft de Duurzaamheidprijs, ter bevordering en stimulering van duurzaamheid, uitgereikt aan de Stichting DUPAN. Voorzitter van DUPAN, Alex Koelewijn, ontving de prijs uit handen van fractievoorzitter Andries Nicolaï.

Andries Nicolaï lichtte de keuze voor DUPAN toe aan enkele honderden toehoorders tijdens de Visbeurs in Bunschoten-Spakenburg. "De Duurzaamheidprijs van de CU is in het leven geroepen om duurzaamheid op een positieve manier onder de aandacht van burgers te brengen. De Stichting DUPAN kwam bij ons in beeld toen zij dit voorjaar 400.000 pootaaltjes uitzetten. Zij zien dat, wanneer er geen actie wordt ondernomen, uiteindelijk de hele palinghandel, kwekerijen, vissers en handelaren, zal verdwijnen. Een stichting daarom, die zich intensief bezig houdt met het herstel van de palingstand in Nederland."

 

"De Stichting DUPAN is een organisatie die met concrete activiteiten de palingstand in Nederland duurzaam wil verbeteren.  Daarnaast voldeed DUPAN aan een aantal criteria. De belangrijkste zijn: een initiatief met een lokale en/of nationale impact, innoverende elementen die draagvlak bevorderen,  een duidelijke relatie met de samenleving en werkgelegenheid en elementen die anderen ertoe aanzetten om ook actie te ondernemen."

 

Fractievoorzitter Andries Nicolaï feliciteerde Alex Koelewijn en iedereen die een bijdrage heeft geleverd met de Duurzaamheidsprijs. en sprak de hoop uit, dat een groot deel van de pootaal die in juni is uitgezet tot volwassen paling mag opgroeien. Hij overhandigde de prijs die bestaat uit een trofee en een plaquette.

 

Een trotse Alex Koelewijn bedankte de voorzitter: "Wij zijn bijzonder blij met deze stimuleringsprijs. De Stichting DUPAN zal zich onverminderd inzetten voor een duurzame palingsector in Nederland. Met het Duurzaam Paling Fonds financieren we onze uitzetprojecten en stimuleren we wetenschappelijk onderzoek. Onze strijd is zeker nog niet gestreden, maar wij hebben alle vertrouwen in een duurzame toekomst voor de paling."