Reactie op Liegebeest Wakker Dier

Stichting DUPAN werd met het Duurzaam Paling Fonds genomineerd voor Wakker Dier's Liegebeest. Vanwege de drukke werkzaamheden rondom Paling Over De Dijk, het grootschalige project dat tienduizenden schieralen ongeschonden op weg naar de paaigronden in de Sargassozee helpt en dat in volle gang is, kon het DUPAN-bestuur niet in de Vara's Kassa-studio aanwezig zijn, waar de winnaar bekend werd gemaakt. DUPAN gaf een schriftelijke reactie op de verkiezingen. Hieronder de letterlijke tekst.

"Wakker Dier is slecht voorgelicht. Onze Stichting zet met steun van Europa, Den Haag en het Duurzaam Paling Fonds jaarlijks vele miljoenen palingen uit in Nederland. Daarmee hebben wij een groot draagvlak voor onze duurzaamheidsaanpak. Paling eten mag gewoon. De keuze voor de consument is met of zonder bijdrage aan Duurzaam Paling Fonds."

Zie hier ook de reactie van DUPAN op de nominatie voor de prijs vanvorige week.

Alex Koelewijn

Voorzitter Stichting DUPAN