Reclame Code Cie wijst klachten Greenpeace af

Wageningen, 26 september 2011.Op 22 september heeft de Reclame Code Commissie (RCC) uitspraak gedaan over de voorlichtingsactiviteiten van de Stichting DUPAN. Tegen DUPAN was een klacht ingediend door Greenpeace. De milieuorganisatie vond dat de PalingWijzer en het logo van het Duurzaam Paling Fonds van DUPAN misleidend waren. De Reclame Code Commissie oordeelt echter anders.

 

De klacht van Greenpeace van eind juni dit jaar, was gericht tegen voorlichtingsmiddelen van DUPAN. Volgens hen is er geen aantoonbaar bewijs dat de activiteiten van DUPAN de palingstand helpen en mag DUPAN daarover geen voorlichting richting de consument verstrekken via haar website, via de Palingwijzer en middels het logo van het Duurzaam Paling Fonds.

Klacht van Greenpeace ongegrond

De RCC stelt Greenpeace met de uitspraak in het ongelijk over het Duurzaam Paling Fonds-logo.
Zij oordeelt dat dit logo duidelijk maakt dat het geld uit het fonds bestemd is voor verbetering van de palingstand. Ook de klacht over de website van DUPAN wijst de Reclame Code Commissie van de hand. Daarnaast oordeelt de commissie dat in de PalingWijzer het probleem van de palingstand duidelijk wordt benoemt en ook de verschillende activiteiten die DUPAN onderneemt en de financiële middelen die zij inzet om de palingstand te verbeteren.

 

Aanbeveling

Alleen over twee zinsneden uit een oude versie van de PalingWijzer, die al sinds eind 2010 niet meer door DUPAN wordt verspreid, heeft de RCC een 'aanbeveling' gedaan. Die aanbeveling betreft enerzijds de tekst "duurzame paling herkent u aan het DUPAN logo”. DUPAN bedoelde met deze tekst: "paling van het Duurzaam Paling Fonds herkent u aan het DUPAN logo". In de PalingWijzer is deze tekst dit voorjaar al aangepast.

Anderzijds ging het Greenpeace om de zinsnede: “stoppen met de visserij en handel is geen optie”. DUPAN verwees onder die noemer naar opmerkingen van onderzoekers, die aangaven dat de maatregelen ter verbetering van de palingstand voor een belangrijk deel door de sector betaald moeten worden, maar heeft dat volgens de RCC te kort samengevat. De RCC doet daarom de aanbeveling om de twee zinsneden anders te formuleren.

 

Voorlichting voldoet aan de regels

De PalingWijzer op zich, de communicatie van DUPAN in het algemeen en het logo van het Duurzaam Paling Fonds zijn volgens de RCC niet in strijd met de reclamecode en daarom wijst zij de overige klachten van Greenpeace af. Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak.

Nederlandse palingen beginnen reis van 6500 km

Den Oever, 1 september 2011.Vandaag zijn enkele honderden volwassen palingen, zogenaamde schieralen, “over de dijk” naar zee geholpen. Van daaruit kunnen de palingen beginnen aan hun lange reis van 6.500 kilometer naar de Sargassozee. De Sargassozee wordt door de wetenschap gezien als de plaats waar palingen uit heel Europa paaien. Elke volwassen paling kan voor miljoenen nakomelingen te zorgen. De palingen werden met behulp van de vissersboot WR 43 vanuit Den Oever in de Waddenzee vrijgelaten. Deze actie werd uitgevoerd op initiatief en kosten van de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN).

 

Volgens Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN,  zijn het uitzetten van jonge paling in  Nederlandse binnenwateren en het terug naar open zee “over de dijk” helpen van volwassen paling de  juiste oplossing zolang er geen vrije migratieroutes voor trekvissen zoals de paling zijn. Op deze manier kan de palingstand in Nederland versneld herstellen. Alex Koelewijn: "Omdat palingen in de Oceaan paaien is het noodzakelijk dat de volwassen paling ons land ongehinderd en onbeschadigd verlaten kan. Helaas bevinden zich in ons waterrijke land ruim15.000 voor de paling onneembare hindernissen. Zonder hulp redt de paling het niet! Met deze actie wil DUPAN laten zien hoe makkelijk het is om de palingtrek te bevorderen. Alleen op deze  manier kunnen we daarmee gegarandeerd veel paling redden van een gewisse dood door turbines en gemalen."

Vanaf de WR 43 worden volwassen palingen op weg geholpen naar de Sargassozee

 

In de maanden september, oktober en november is de palingvisserij in Nederland gesloten. De volwassen schieralen trekken juist in die periode. Het vangen en vervolgens in open zee vrijlaten van nog meer volwassen paling is dus helaas onmogelijk. Daar moet snel verandering in komen. Alleen in het kader van de pilot Decentraal Aalbeheer in Friesland, zullen in die periode nog wel volwassen palingen worden vrijgelaten op de Waddenzee. DUPAN is voorstander van Decentraal Aalbeheer, omdat daarmee een gecontroleerd grote hoeveelheden volwassen paling onbeschadigd kan worden vrijgelaten in open zee.

Volgens DUPAN is het is belangrijk dat Rijkswaterstaat de hoofdknelpunten in Nederland: de Afsluitdijk, de Houtribdijk en de sluizen rondom de voormalige Zuiderzee zo snel mogelijk aanpast. Door het maken van vrije migratiemogelijkheden bij deze barrières wordt een belangrijk natuurlijk leefgebied weer in ere hersteld.