Historisch grote hoeveelheid jonge paling

23 April 2020

Goed aalbeheer loont, volgens de laatste berichten

2020 is een geweldig jaar voor de intrek van glasaal, ofwel jonge paling. Zulke hoeveelheden jonge paling hebben ze in de afgelopen 25 jaar nog nooit gezien, zeggen vissers uit Groot-Brittannië. Een video toont het indrukwekkende spektakel.

Niet alleen in de delta van de Severn, de langste rivier van het Verenigd Koninkrijk, observeerden vissers en onderzoekers het indrukwekkende natuurspektakel. Zulke grote hoeveelheden jonge paling waren in het verleden ook niet ongebruikelijk in Duitsland. Het valt nog te bezien of we dit jaar overal soortgelijke hoeveelheden zien, mar in Nederland zijn de waarnemingen prima te noemen, getuige de berichten van het Friese wetterskip Palingexpert Florian Stein van de Sustainable Eel Group (SEG) toont zich blij met de nieuwe cijfers en plaatst meteen ook maar een kanttekening:

Het is jammer dat we het beste glasaaljaar sinds lange tijd lijken te hebben, maar dit niet representatief zal zijn in de officiële meetgegevens, aangezien wetenschappelijke veldonderzoeken, maar ook de commerciële visserij, als gevolg van CoVid 19, in verschillende Europese landen sinds enkele weken zijn stopgezet”, aldus Stein. Sinds 2011 is er een positieve trend in de intrek van glasaal aan de Europese kusten, na een daling in de drie decennia daarvoor. Dat geeft alle reden tot hoop.”

Eindrapport EU-evaluatie aalregulering

20 April 2020

De conclusie van die evaluatie door de Europese Commissie is dat de huidige aalverordening voldoet. Deze wordt dan ook niet gewijzigd. In de samenvatting van het evaluatierapport staat het volgende:

“De EU-palingverordening (2007) verplichtte de lidstaten (lidstaten) om aalbeheerplannen op te stellen voor hun stroomgebieden, die belangrijke palingleefgebieden vormen. De belangrijkste maatregelen waren onder meer het terugdringen van de visserijsterfte en het verbeteren van de uittrek van schieraal, voornamelijk door de migratieroutes te verbeteren. Bij deze evaluatie is onderzocht of er wijzigingen in de verordening en/ of de uitvoering ervan nodig zijn.

Op het eerste gezicht is de vooruitgang sinds 2007 tot aan nu beperkt gebleven. Het herstel van het aalbestand wordt echter gezien als een proces op lange termijn en men gaat er vanuit dat de verordening zowel relevant is als doeltreffend na verloop van tijd. Er zijn opmerkelijke successen geboekt op het gebied van het terugdringen van de visserijsterfte, het verbeteren van de rivierconnectiviteit en het verbeteren van de traceerbaarheid van de palingvoorzieningsketen binnen de EU.

Hoewel de verordening nog steeds relevant is, moet de uitvoering ervan aanzienlijk worden verbeterd, vooral wanneer het gaat om niet-visserijgerelateerde sterfte die door de mens wordt veroorzaakt.” Met dat laatste wordt met name de sterfte door gemalen en waterkrachtcentrales mee bedoeld.

Lees ook:

–       Internationale wetenschap ziet herstel van de palingstand

–       De paling wordt geenszins met uitsterven bedreigd

Foto: om het effect van gemalen en waterkrachtcentrales te verminderen zolang deze niet voor de palingtrek geschikt zijn, zet DUPAN sinds 2012 jaarlijks vele duizenden palingen “over de dijk” op vrije trekroutes naar zee.