Beter sluisbeheer bevordert de intrek van glasaal

De methode om zoet water te spuien bij laag water en sluizen langer open te houden bij opkomend water, functioneert om vismigratie te bevorderen. Dat staat in het rapport ‘Proef Natuurlijk Sluisbeheer’ uit december 2010.  Hoofdstuk 3.3.3 geeft de resultaten weer over de intrek van glasaal.

In totaal zijn er vanaf eind februari tot en met eind mei 2010 196 glasalen bemonsterd, waarvan er één is gevangen bij de Krammerjachtensluis en de rest bij de Bergsediepsluis. Bij de Krammerjachtensluis is door de afwezigheid van een echte lokstroom waarschijnlijk geen glasaal gevangen. Het meeste zoete water wordt bij de beroepsvaartsluizen geloosd via schutverliezen.
Het aanbod van glasaal was bij de Bergsediepsluis duidelijk hoger, ook in vergelijking met voorgaande jaren. Eind maart was er een piek in het aanbod van glasalen. Er was een hoog aanbod aan de zoute kant en in de sluis. Achter de sluis (aan de zoete kant) kwamen lagere aantallen glasalen voor. Er vindt voornamelijk glasaaltrek plaats als zout water wordt ingelaten op zoet water. Glasalen werden in hogere dichtheden pas gezien zodra de waterstroming door de sluis omkeerde. De hoogste dichtheden zijn gezien op enkele meters afstand van de sluisdeur, waarbij de dichtheid duidelijk afnam naarmate de afstand tot de sluisdeur (tiental tot honderd meter) groter werd. In de sluiskolk is de dichtheid minder hoog dan aan de zoute kant, en aan de zoete kant werd af en toe een glasaal gezien. Er is een gradiënt zichtbaar van hoge aantallen naar lage aantallen richting het zoete water. Dit geeft aan dat glasaal tijd nodig heeft om de schuiven in de sluizen te passeren Het aangepaste sluisbeheer bij de Bergsediepsluis heeft op basis van de resultaten een positieve invloed op de intrek van de aanwezige glasaal, maar kan nog optimaler voor glasaal worden afgesteld.

Download het rapport

Hanos eerste horecaleverancier Duurzaam Paling Fonds

Horecagroothandel Hanos levert uitsluitend nog paling die is voorzien van het Duurzaam Paling Fonds-logo. Hanos kiest hiermee duidelijk voor duurzaamheid en ondersteunt daarmee het herstel en de instandhouding van paling in Nederland. Via het Duurzaam Paling Fonds wordt de aankoop van glasaal, verbetering van kweek- en vangstmethodes en een milieuverantwoorde en diervriendelijke verwerking van paling mogelijk gemaakt.

Het Duurzaam Paling Fonds zal gebruikt worden om jonge paling (glasaal) in Nederlandse zoetwatergebieden uit te zetten en volwassen paling (schieraal) naar open zee te helpen om zich voort te kunnen planten. Nederland is in de laatste decennia vrijwel geheel afgesloten voor trekvissen die van zout naar zoet water gaan en weer terug. Zonder hulp kan de paling in Nederland op den duur dan ook niet overleven. Het Duurzaam Paling Fonds gaat hierbij helpen.

De horeca-ondernemer en de consument herkennen paling van het Duurzaam Paling Fonds aan het logo op de verpakking. Het logo toont aan dat de verkoper zich houdt aan de door DUPAN voorgeschreven duurzaamheidregels en bijdraagt aan het fonds.

HANOS is een internationaal opererende horecagroothandel die 35 jaar geleden is opgericht. Kernwoorden van HANOS zijn kwaliteit, service en scherpe prijzen. Overal in de wereld zijn inkopers actief om bijzondere producten naar de HANOS-vestigingen te krijgen. De groothandel onderscheidt zich dan ook met een exclusief assortiment. Daarnaast staan duurzaamheid en verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Duurzame visvangst wordt op tal van manieren ondersteund. De samenwerking met het Duurzaam Palingfonds is daarvan een sprekend voorbeeld.
 

René van de Mheen eerste visdetaillist met Duurzaam Paling Fonds-licentie

Visdetaillist René van de Mheen uit Spakenburg is de eerste visdetaillist die paling verkoopt onder het Duurzaam Paling Fonds-logo. René van de Mheen ondersteunt met zijn afnemerslicentie het herstel en de instandhouding van de palingstand in Nederland. Via het fonds van de Stichting DUPAN wordt de aankoop van glasaal, verbetering van kweek- en vangstmethodes en een milieuverantwoorde en diervriendelijke verwerking van paling mogelijk gemaakt.

Het Duurzaam Paling Fonds zal worden ingezet om jonge paling (glasaal) in Nederlandse zoetwatergebieden uit te zetten en volwassen paling (schieraal) naar open zee te helpen om zich voort te kunnen planten. Nederland is in de laatste decennia vrijwel geheel afgesloten voor trekvissen die van zout naar zoet water gaan en weer terug. Zonder hulp kan de paling in Nederland op den duur dan ook niet overleven. Het Duurzaam Paling Fonds gaat hierbij helpen.

De consument herkent de duurzame paling aan het Duurzaam Paling Fonds-logo. Het logo toont aan dat de verkoper de door DUPAN voorgeschreven duurzaamheidsregels onderschrijft en dat de gekochte paling bijdraagt aan het fonds. René van de Mheen heeft het Duurzaam Paling Fonds-logo op zijn verkoopwagen en vrachtwagen staan. Hij geeft aan blij te zijn met de inzet van de Stichting DUPAN voor de paling in Nederland.

De afnemerslicentie is aan te vragen via de eigen palingleverancier die daarvoor een aanvraagformulier heeft. Er zijn geen kosten aan de afnemerslicentie verbonden.