Smokkel van jonge paling naar China volledig ingestort

De smokkel van glasaal – jonge paling – naar China is dit seizoen in sterke mate teruggedrongen van – geschat – 100 ton naar een gerapporteerde 5 ton. De glasaalsmokkel vormde de afgelopen 10 jaar de grootste bedreiging voor de palingstand in Europa. De Duitse wetenschapper en palingexpert Florian Stein spreekt van “een crash van de illegale palinghandel”. Het instorten van de illegale handel is een succes voor de Sustainable Eel Group en de palingsector.

In het seizoen 2017-2018 werd volgens Europol 100 ton glasaal naar China gesmokkeld. Door een reeks van gecoördineerde acties onder leiding van Europol, met invallen, inbeslagnames en arrestaties, werden de smokkelaars afgelopen jaar stevig aangepakt. In het seizoen 2018-2019 werd nog maar 5 ton Europese glasaal in China gerapporteerd.

De autoriteiten kwamen de grootschalige smokkel op het spoor, mede door het onderzoekswerk van de Sustainable Eel Group. Deze organisatie van wetenschappers, natuurorganisaties en de palingsector zet zich in voor bescherming van de palingstand en een keurmerk voor volledig traceerbare paling.

Alex Koelewijn, voorzitter van Stichting DUPAN looft het werk van de Sustainable Eel Group: “De jarenlange inspanningen, om de smokkelproblematiek onder de aandacht te brengen van de opsporingsautoriteiten, werpen nu zijn vruchten af. Dankzij de investeringsbereidheid via het palingfonds ESF door de sector en de samenwerking met wetenschappers, is er nu volop aandacht voor wat ook wel ‘World’s biggest wild life crime’ wordt genoemd. We kunnen onze aandacht weer vestigen op de invoering van een keurmerk voor ketentransparantie waardoor de smokkel nog verder kan worden teruggedrongen.”

De daling van de smokkel in 2019 zet zich naar alle waarschijnlijkheid door in 2020, nu de handelsbeperkingen door de wereldwijde Corona-uitbraak het vliegverkeer sterk heeft ingeperkt.

illegale smokkel glasaal naar china
Inbeslagname van koffers vol glasaal in Spanje in 2018

Meer achtergrondinformatie over palingsmokkel: https://www.sustainableeelgroup.org/trafficking-updates/

Paling is kampioen in gezonde vetten

Goede en foute vetten

Foute vetten zijn verzadigde vetten (met de V van verkeerd). Goede vetten zijn de onverzadigde (met de O van Okee). Simpele stelregel voor vis: vis die van nature vet is, is heel goed voor je gezondheid. Vis die vet is door de bereiding (lees: de frituur) is minder goed. Van nature vette vis bevat veel onverzadigd vetzuur. Door een- of tweemaal per week deze vette vis te eten, krijgt je lichaam voldoende gezonde vetten binnen. Voorbeelden van gezonde vette vis zijn paling, zalm, makreel en haring. https://www.hartstichting.nl/gezond-leven/gezond-eten/vetten/vetten-in-vis

Vetzuren uit vis zijn voor de gezondheid. Vooral Omega 3 kent veel positieve gezondheidseffecten, met name voor het verlagen van de kans op hart- en vaatziekten: https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/omega-3.aspx

Omega 3-vetzuren zijn meervoudig onverzadigde vetzuren. De bekendste zijn alfa-linoleenzuur (ALA) en de vetzuren die vooral in vis voorkomen: eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA).

Enkelvoudige onverzadigde vetzuren hebben een gunstig effect op het cholesterolgehalte. Olijfolie, pinda’s, arachideolie en vetten in vruchten zoals avocado’s zijn bronnen van enkelvoudig onverzadigde vetzuren.

Paling is van nature rijk aan enkelvoudige (ca.20%) én meervoudige onverzadigde vetzuren (ca.10%) en is een van de vetste vissoorten. Tot wel 38% van het visvlees van paling bestaat uit vetzuren. Dat maakt paling tot een kampioen in gezonde vetten.

DUPAN doet een plechtige belofte

DUPAN doet een plechtige belofte:

Nog 10 jaar “Niets doen is geen optie” en “Geen woorden maar daden”

De afgelopen maanden heeft DUPAN in een 10-delige reeks van artikelen haar visie gedeeld over de Europese Aalregulering en wat er moet gebeuren om de al 9 jaar stijgende palingstand nog verder te verbeteren. Onze artikelen waren gebaseerd op de ‘10 Geboden van DUPAN’, zoals gepresenteerd In februari 2019, tijdens een stakeholders meeting van de Good Fish Foundation en DUPAN over het internationale perspectief op aalbeheer. De 10-delige reeks, gebaseerd op onze 10 Geboden, werd uitgegeven in verband met de viering van ons 10-jarig jubileum dit jaar.

In 10 artikel gingen we telkens in op de verschillende aspecten van het aalbeheer. De rode draad daarin werd gevormd door het advies van DUPAN om in dit aalbeheer samen te werken en elkaar niet tegen te werken. Een advies ook om concrete maatregelen te treffen, waarbij de continuïteit wordt geborgd door een degelijke financieringsstructuur.

Het ing-woord

Het is DUPAN inmiddels duidelijk geworden dat fervente tegenstanders van het eten van aal niets willen horen over verduurzam-ing, verbeter-ing, reguler-ing of invester-ing en al helemaal niet over samenwerk-ing. Ondanks de vele verzoeken van de kant van DUPAN, de openheid over haar eigen activiteiten en de wil al het mogelijke te doen voor de natuur, kennen de tegenstanders maar één ‘ing-woord’ en dat is tegenwerk-ing.

Veel woorden, maar geen daden

De Good Fish Foundation kondigt vandaag op haar website “allerlei activiteiten voor de paling” aan en “daar zal heel Nederland binnenkort over horen”. DUPAN is benieuwd, want tot nu toe – en dat was ook onze observatie – hebben zij concreet niets gedaan om de palingstand te verbeteren. In 2019 en 2020 stond hun 2 miljoen euro ter beschikking (van de Postcodeloterij). Al wat zij tot nu toe hebben gedaan is onderzoek naar dingen die we al wisten (grote palingen worden relatief meer geknakt door scheepsschroeven als de waterstand in de rivieren lager is), aan communicatiecampagnes en aan – hoe origineel – een 10-delige serie artikelen over de Aalverordening. Veel woorden, geen daden dus.

Het komt niet vanzelf goed

We hebben geen enkele illusie dat de aangekondigde activiteiten zullen bijdragen aan het verbeteren van de palingstand. De aperte leugen in het bewuste Good Fish Foundation/ VISwijzer-artikel, dat in de evaluatie van de Aalverordening zou staan dat de visserij doodsoorzaak nummer een is, is wat dat betreft tekenend voor hun volhardende opstelling; “eet geen paling, dan komt het vanzelf wel goed”.

Hoe vaak wij inmiddels ook hebben uitgelegd dat de aalherstelmaatregelen, het onderzoek en het natuurbeheer juist betaald worden van geld dat wordt opgebracht door consumptie van paling en dat de sector de kar trekt als het gaat om de vele inspanningen, zij willen van samenwerken of het inzetten van concrete maatregelen niets weten. Hun voortdurende tegenwerking om de beperkte visserij die er op paling is verder controleerbaar en traceerbaar te maken, is daar een duidelijk voorbeeld van.

Veel bereikt in 10 jaar tijd

DUPAN kan dit jubileumjaar terugkijken op 10 jaar van noeste arbeid, toewijding en verbeteringsgezindheid binnen de sector. 10 jaar waarin veel is bereikt. Bedrijfsvoeringen werden verduurzaamd, diervriendelijkheid in bedrijven vergroot, visserijdruk verlaagd, natuurherstelprojecten uitgevoerd, stroperij aangekaart bij de autoriteiten. Bovenal werkt DUPAN al 10 jaar aan de herbevoking van Nederlandse wateren. Inmiddels hebben tientallen miljoenen palingen een plekje gekregen in de Nederlandse natuur en wordt de broodnodige hulp om volwassen palingen veilig over de dijk te helpen sinds 2012 door DUPAN financieel ondersteund. 10-duizenden volwassen palingen zijn zo op weg geholpen naar hun paaigronden. Is het dan toevallig dat al negen jaar op rij de aanwas van jonge paling met 8,7% per jaar toeneemt? (lees onze 10-delige reeks).

Goed aalbeheer werkt dus. Ondanks alle tegenwerking van hen die het liever anders zien. Eet-adviezen aan de consument komen van een bedrijf dat zich als NGO vermomt. Met een gids vol betaalde ‘adviezen’ die niet op feiten zijn gebaseerd. Ons advies? Volg je gezonde verstand en koop paling met het blauwe ESF-palingfondslogo. Dan draag je bij aan het duurzaam beheer van paling. Na 10 jaar zijn onze motto’s nog steeds: “Niets doen is geen optie” en “Geen woorden maar daden”. Zie dat maar als een belofte.