Ook Friesland 2,7 miljoen jonge palingen rijker

In Friesland zijn vandaag 2,7 miljoen jonge palingen uitgezet. De uitzet van deze grote hoeveelheden jonge palingen (glasaal) is mogelijk geworden door de sterk gestegen, natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de Europese kusten. Deze aankomst laat de laatste vier jaar een telkens grotere stijging zien. Dit jaar zijn de hoeveelheden dusdanig groot, dat er vier maal zoveel uitgezet kan worden als in het voorjaar van 2013.

De jonge palingen arriveerden per vrachtwagen vanuit Frankrijk in Reduzum (Roordahuizum). De palingkjes werden daar verdeeld onder de 12 Friese beroepsvissers die ze samen met vrijwilligers van de Friese sportvisserij in de Friese boezem-wateren hebben uitgezet. Er werd in totaal 853 kilo glasaal uitgezet in Friesland (en deels in Zoutkamp, Groningen). Dat zijn ongeveer 2,7 miljoen jonge palingen.

Afgelopenwoensdag werden al 3,5 miljoen jonge paling uitgezet in Zeeland. Naast de Friese wateren worden in een periode van 2 weken ook jonge palingen op verschillende andere locaties in Nederland in de natuur vrijgelaten. De uitzetgebieden zijn speciaal geselecteerd door de overheid. Wanneer de glasaaltjes tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen.

De dozen met glasaal uit Frankrijk worden uitgeladen

De glasaaltjes worden controleerd op kwaliteit, gewogen en…

Geteld. 6.500 jonge palingen per doosje!

De 12 Friese vissers laden elk hun deel van de partij glasaal in

Ale de Jager en maat varen uit om een eerste lichting van 13.000 jonge palinkjes uit te zetten in Reduzum

Alex Koelwijn legt Omroep Fryslan uit waarom er zoveel glasaal is. Klik hier voor de uitzending

Miljoenen jonge palingen uitgezet in Zeeland

Op 2 april zijn in Zeeland de eerste 3,5 miljoen glasaaltjes van dit seizoen uitgezet. Dit voorjaar krijgt de Nederlandse palingstand een flinke impuls door de uitzet van in totaal zo’n 10 miljoen jonge palingen. Dit is de grootste hoeveelheid sinds vele decennia. Stichting DUPAN zette samen met beroepsvissers en met hulp van sportvissers de miljoenen palingen uit in de natuur.

De uitzet van deze grote hoeveelheden jonge palingen (glasaal) is mogelijk geworden door de sterk gestegen, natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de Europese kusten. Dit jaar zijn de hoeveelheden dusdanig groot, dat er 4 maal zoveel uitgezet kan worden als in het voorjaar van 2013.

Alex Koelewijn, voorzitter Stichting DUPAN licht dit toe:

“Decennia lang ging het achteruit met de intrek van glasaal aan de kusten. Sinds 5 jaar werkt Europa daarom met een herstelplan voor de palingstand. Ook in Nederland wordt dit herstelplan toegepast. De aankomst van glasaal aan de Europese kusten laat de laatste vier jaar een telkens grotere stijging zien. Een directe relatie met alle herstelactiviteiten is niet te maken, maar we gaan er vanuit dat het Europese en Nederlandse beleid daar aan bij heeft gedragen.”

De glasaal is opgevist aan de Franse kusten. Per vrachtauto zijn de 7 cm kleine, doorzichtige visjes  naar Nederland vervoerd.Naast het Veerse Meer worden in een periode van 2 weken daarna de jonge palingen op verschillende andere locaties in Nederland in de natuur vrijgelaten. De uitzetgebieden zijn speciaal geselecteerd door de overheid. Wanneer de glasaaltjes tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen.

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en het Duurzaam Paling Fonds en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

DUPAN beheert het Duurzaam Paling Fonds®. Vanuit dit fonds investeert de stichting in de uitzet van paling in Nederland, het over de dijk helpen van paling en gericht wetenschappelijk onderzoek. In april en mei staan diverse uitzetprojecten van glas- en pootaal gepland.

De glasaal, direct na aankomst uit Frankrijk

Freerk Visserman en Magnus van der Meer controleren de geleverde glasaal

Marcel van der Kreeke brengt de glasaal over in zijn tank aan boord

Met 6.000 tegelijk gaan de glasalen het water van het Verse Meer in