Palingonderzoek Wageningen University & Research verder uitgebreid

Het palingonderzoek in Wageningen wordt in 2017 verder uitgebreid. Wageningen University & Research heeft een publiek private samenwerking gesloten binnen de Topsector Agri&Food met Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN), het Ministerie van Economische Zaken en private partijen. Doel is om de kweek van paling zonder gebruik van glasaal uit de natuur mogelijk te maken. Internationale samenwerking tussen palingonderzoekers binnen het Eel Reproduction Innovation Centre (EELRIC) helpt om het palingonderzoek in een stroomversnelling te krijgen.

Wageningen University & Research heeft de afgelopen twee jaar in samenwerking met Stichting DUPAN en het Ministerie van Economische Zaken een onderzoeksproject uitgevoerd. Er is een methode ontwikkeld om van jonge palinkjes (glasaaltjes) geschikte toekomstige ouderdieren te maken. Dat heeft afgelopen jaar al geleid tot duizenden larfjes van zeven verschillende vrouwtjes. De larfjes sterven helaas uiteindelijk nog wel omdat nog niet bekend is welk voer de diertjes nodig hebben.

De recent gestarte internationale samenwerking binnen het internationale Eel Reproduction Innovation Centre (EELRIC) zal het onderzoek verder in een stroomversnelling brengen. Twee jaar na de oprichting delen inmiddels onderzoeksinstituten uit acht Europese landen, Japan, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten hierin hun kennis om het uiteindelijke doel, het op grote schaal kweken van paling, mogelijk te maken.

De wetenschappers mikken daarbij op gecontroleerde productie van palinglarven, de ontwikkeling van goed larvenvoer en uiteindelijk het produceren van glasaaltjes. Daarmee zou de aquacultuur paling kunnen kweken zonder glasaal uit de natuur. Palingkweek biedt dan een oplossing voor de druk op het wilde palingbestand en bewerkstelligt daarmee een verdere verduurzaming van de palingconsumptie.

Over Eelric

EELRIC is een initiatief van Wageningen University & Research en Stichting DUPAN. In dit internationale kennisplatform werken wetenschappers samen om tot belangrijke doorbraken op het gebied van palingkweek te komen. EELRIC is gevestigd op de campus van Wageningen University & Research. Meer informatie is beschikbaar via eelric.eu

Over Wageningen University & Research

De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 5.000 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.