Traceerbaarheid van glasaal is wereldwijd de oplossing

Deze week schreef het Japanse Nikkei over de illegale glasaalhandel in Japan. Daarbij werd ervoor gepleit dat deze handel internationaal aan een uitgebreid onderzoek wordt onderworpen; de illegale glasaalhandel is en wereldwijd probleem.

In Japan blijkt de helft van alle verhandelde glasaal uit ongecontroleerde bronnen te komen, geïmporteerd via Hong Kong (waar lokaal helemaal geen glasaalvisserij bestaat). Dit werkt illegale handel in de hand. Ook de inspanningen van Europa, haar lidstaten en de sector, om de palingstand te herstellen worden hierdoor gefrustreerd. DUPAN sprak in november 2015 haar grote zorg uit over de steeds maar toenemende illegale handel en vroeg bij de internationale toezichthouders van CITES om strikte maatregelen.

Aal mag volgens de regels die sinds 2009 van kracht zijn alleen binnen de Europese grenzen vrij worden verhandeld. Hiermee blijft de benutting beperkt en geniet de soort bescherming. De handel van glasaal naar Azië is per definitie illegaal.

In februari 2016 gaf Alex Koelewijn namens DUPAN zijn mening over de manier waarop vanstquatoa worden vastgesteld. Lees het artikel hier.

Hij concludeerde toen: “Illegale handel en illegale visserij valt alleen te bestrijden door de traceerbaarheid waterdicht te maken. Als de autoriteiten samen met de sector de traceerbaarheid volledig weten te garanderen, door vanaf het moment van vangst een veel betere controle toe te passen, kan de illegale handel worden gestopt”.

Verduurzaming palingvisserij in de Randmeren

De palingvissers in de Visstandbeheer Commissie (VBC) Randmeren gaan vanaf 2017 vrijwillig fuiken met wijdere ringen gebruiken. Deze maatregel moet de visserij verder verduurzamen doordat meer jonge paling kan blijven zwemmen.

VBC Randmeren is een samenwerkingsverband van de beroepsvissers, sportvissers en Rijkswaterstaat op de randmeren. De VBC bepaalt in overleg met alle betrokkenen het visserijbeheer.

Vanaf 2017 worden alle fuiken die vissers gebruiken in de Veluwe Randmeren en de Zuidelijke Randmeren voorzien van het wettelijk verplichte aantal ringen waardoor palinkjes met een diameter van minder dan 13 mm kunnen ontsnappen. De beroepsvissers hebben echter besloten deze diameter te vergroten tot 16 mm. Daardoor kunnen ook de grotere jonge palingen uit de fuiken ontsnappen.