Palingsector op koers met kwaliteitskeurmerk

Vissers, kwekers en handelaren werken samen met het Productschap Vis aan een kwaliteitskeurmerk voor het product paling. Via ‘integrale ketenbeheersing (IKB)’ krijgt de consument garanties voor kwaliteit, duurzaamheid, diervriendelijkheid en veiligheid van het product paling. Hiervoor is de regeling IKB Paling opgesteld, waarvan het ontwerp vandaag is aangeboden aan de heer Kees Oomen, directeur Agroketens en Visserij van het ministerie van EL & I.

 

In het najaar van 2010 stelde de sector zich tot doel uiterlijk 1 april 2011 een IKB-regeling te presenteren. Met de aanbieding van het ontwerp door Alex Koelewijn, voorzitter van stichting DUPAN (Duurzame Paling Nederland), is aan dit verzoek voldaan. IKB staat voor Integrale Ketenbeheersing en wordt door verschillende branches in Nederland toegepast, zoals de varkens en pluimveesector. Producten die onder de regeling IKB Paling vallen, komen van kwekerijen of uit de natuur in Nederland.  De herkomst ervan wordt gecontroleerd en  is volledig traceerbaar. IKB-paling is met zorg behandeld in kwekerij of door de visser.

 

Kees Oomen is blij dat de ontwerpregeling er nu is: "Met de maatregel van de staatssecretaris, die het vissen op paling in vervuilde gebieden uitsluit, is de voedselveiligheid van paling nu goeddeels gegarandeerd. Dit initiatief voor IKB Paling gaat echter veel verder: het laat zien dat de palingsector in Nederland innovatief is en haar verantwoording neemt naar de consument ten aanzien van duurzaamheid, kwaliteit en diervriendelijkheid."

 

DUPAN-voorzitter Alex Koelewijn: "De gezamenlijke partijen die de IKB Paling hebben ontwikkeld, hebben een huzarenstuk geleverd door in vier maanden tijd dit ontwerp te leveren. Zowel de Combinatie van Beroepsvissers, de Producenten Organisatie IJsselmeer, DUPAN en het Productschap Vis hebben veel tijd vrijgemaakt om de datum van 1 april te halen. De achterban werd tijdens de ontwikkeling betrokken en heeft de opstellers van belangrijke inbreng voorzien. Nu het ontwerp klaar is streven we naar een snelle invoering ervan. Een eerste pilot zal snel starten met het tracking & tracing-systeem uit de IKB-regeling."

 

Bij de uitwerking van het ontwerp wordt de palingsector opnieuw nauw betrokken. In de komende weken start de werkgroep een ronde door het land om de regeling te toetsen. De controle op naleving van de regeling zal uitgevoerd worden door een onafhankelijke certificerende instelling. Iedereen in de productieketen: van de palingvisser, -kweker tot de palinghandelaar/- verwerker, kan desgewenst aan de IKB Paling-regeling deelnemen. De consument herkent IKB-paling in de toekomst aan de vermelding op de verpakking.

Nieuwe vertegenwoordiging visserij in DUPAN

Wageningen, 1 april 2011. Vanaf vandaag is de nieuwe voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) Jaap Geleijnse tevens de nieuwe vertegenwoordiger namens de binnenvisserijsector in de Stichting DUPAN. Doede Visser legt per 1 april het voorzitterschap van de CvB neer en draagt daarmee ook zijn zetel in het DUPAN-bestuur over.

 

Jaap Geleijnse begint enthousiast aan zijn functie: "We gaan ervoor!", zegt hij in een reactie, "waarbij ik de samenwerking binnen de gehele visserijsector in Nederland als heel belangrijk zie. Met alle neuzen in dezelfde richting kunnen we goed werk voor de paling verrichten. Wanneer we dus op afzienbare termijn tot overeenstemming komen over één organisatie voor de kust- en binnenvisserij, dan zou mijn rol als voorzitter en DUPAN-bestuurder nog wel eens van korte duur kunnen zijn. Maar daar werk ik dan graag aan mee. "

 

DUPAN-voorzitter Alex Koelewijn: "We zijn zeer blij dat we met Jaap Geleijnse een waardige opvolging hebben voor Doede Visser, die zich vanaf het begin tot aan vandaag met volle overtuiging voor onze stichting heeft ingezet. Hij is ook de initiator geweest om de opvolging binnen DUPAN gestalte te geven via een gezamenlijke zetel voor de gehele visserijsector in het bestuur. Daarmee wordt voor de palingsector een belangrijke stap gezet op weg naar een eensgezinde aanpak voor een duurzaam beheer van de palingstand in Nederland."

 

Jaap Geleijnse is afgevaardigde van de beroepsvissers uit Zuid-West Nederland. Jaap heeft in het verleden verschillende functies bij Rijkswaterstaat vervuld en is sinds zijn pensioen actief voor de kust- en binnenvisserij in Zeeland en Nederland. Onder andere is hij ook voorzitter van de VBC-Veerse Meer. Jaap zal ook namens de CvB plaats nemen in DUPAN en in het bestuur van het Productschap VIS.