Glasaalintrek in relatie tot de index

Dit jaar heeft de sterke stijging die de glasaalintrek de afgelopen vijf jaar liet zien zich niet vertaald in een positieve index. De index-cijfers laten juist een scherpe uitschieter naar beneden zien. Het is echter onjuist met deze meting uitspraken te doen over de actuele glasaalintrek. De metingen worden gedaan om het gemiddelde over een langere periode te kunnen monitoren.

De metingen voor de glasaalintrek zijn ingewikkeld. Er wordt altijd in dezelfde periode gemeten, terwijl de glasaalintrek sterk afhankelijk is van meteorologische factoren. De weersomstandigheden van deze winter hebben gezorgd voor een beduidend lager aanbod van niet alleen paling, maar diverse vissoorten in vergelijking met vorig jaar. Ten opzichte van de index, kan de feitelijke intrek van glasaal vele malen hoger liggen.

Het een op een vergelijken van jaarlijkse gegevens is geen goed uitgangspunt als je iets wil zeggen over de hoeveelheid glasaal. Natuurlijke fluctuaties die hun oorsprong hebben op de oceaan spelen een grote rol bij de glasaalvangsten.

Veel glasaal, maar buiten het seizoen

Naast de officiële monitoring, leveren de glasaalvisserijen in Frankrijk en Engeland veel relevante informatie. De hoeveelheid die werd opgevist was dit jaar vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Daarnaast zijn in Engeland deze zomer nog grote hoeveelheden glasaal waargenomen. De vangstseizoenen waren toen echter al gesloten.

Aanpassen meet-methodiek

De periode waarin wordt gemeten ligt vast en houdt geen rekening met de omstandigheden. Daardoor kan een cijfer slecht lijken, terwijl de glasaalintrek er wel degelijk was. Daarom pleit Dupan voor een goed beheer, waarbij ook een bestandsopname van de paling plaatsvindt. Op deze manier kan er in de toekomst met absolute getallen worden gewerkt i.p.v. met een index.

Historisch gezien is er een sterke fluctuatie in de aankomst van glasaal van jaar tot jaar, met scherpe pieken omhoog en omlaag. Kijken we naar het gemiddelde over de laatste vijf jaar, dan is er een stijgende trend en – ook wetenschappelijk gezien -reden tot optimisme.