Dode alen in Randmeren roepen vragen op

Dit voorjaar zijn in het Veluwerandmeer en Nuldernauw enkele dode alen gevonden. DUPAN is van mening dat deze wetenschappelijke beoordeling nuttig is. Sterfte van zwakke dieren is in de natuur een normaal voorkomend verschijnsel. Toch acht DUPAN in dit specifieke geval dat  verder onderzoek noodzakelijk kan zijn. Het CVI in Lelystad zal een aantal daarvan onderzoeken om eventueel een oorzaak vast te stellen.

Sterfte van aal werd de laatste decennia minder waargenomen. Nu de aalstand in heel Nederland blijft aantrekken, is de kans groot dat de natuurlijke sterfte toe neemt. Bij een veel hoger aantal alen zal er in aantallen meer sterfte optreden.

Oorzaken kunnen zeer divers zijn naast virussen en parasieten spelen beschadigingen door roofdieren, scheepsschroeven en pompen van gemalen een rol. Daarnaast kan voedselgebrek dieren verzwakken waardoor weerstand afneemt en herstel niet plaats heeft. Zwakkere exemplaren zullen dan vatbaarder zijn en sneller sterven. De beperkte sterfte die nu is waargenomen baart DUPAN zorgen. DUPAN vindt dat zorgvuldigheid op zijn plaats is.

Wanneer jonge alen wordt uitgezet draagt de stichting DUPUN zorg voor 100% gezonde en vitale glas-, en pootaal. Glasaal komen uit zoutwater en de pootalen worden voor de uitzet gecontroleerd op ziekten en virussen. Daarnaast stelt DUPAN eisen aan het gebied waar herbevolkingsprojecten plaats hebben. Gezond, voedselrijk en zonder onneembare migratie-barrières zijn voorwaarden die voor zich spreken. DUPAN wenst alleen in dergelijke wateren herbevolkingsprojecten te laten plaatsvinden waarbij jonge alen losgelaten worden om uiteindelijk de uittrek van schieraal te bevorderen. Uitzet kan dan beter in het Eem-, en Gooimeer en in het zuidelijke deel van het Markermeer worden gedaan.

Zorgvuldigheid voor alles bij uitzet pootaal

Vanaf juni zet Stichting DUPAN weer pootaal uit in Zeeland. Deze uitzet van jonge aal maakt deel uit van een jaarlijks terugkerend programma om de Nederlandse aalstand te bevorderen. Dit programma wordt ondersteund door het Europees Visserijfonds en de Nederlandse overheid. Ook DUPAN financiert een deel van de kosten uit het Duurzaam Paling Fonds. In het vroege voorjaar werd in Friesland en in Zeeland al glasaal uitgezet.

Pootaal is glasaal die enkele maanden in een kwekerij heeft doorgebracht om aan te sterken. De visjes worden gedurende die periode in quarantaine gehouden. Alvorens ze worden uitgezet worden ze bij het Central Veterinary Institute ("CVI") in Lelystad aan een veterinaire keuring onderworpen. Daarbij wordt gecontroleerd op niet endemische (in de Nederlandse binnenwateren voorkomende) parasieten, bacteriën en virussen. Op het moment dat de jonge alen aan de waterkant worden afgeleverd door de kwekerij, is een expert aanwezig die ze nogmaals keurt op algehele vitaliteit.

Door dit strenge keuringsprotocol zorgt DUPAN ervoor dat de uitgezette vis gezond en sterk is. Zo wordt voorkomen dat er zwakke vis of ziektes in het water worden gebracht.

Internationale wetenschappers bundelen krachten voor palingkweek

Een internationaal gezelschap van palingexperts trof elkaar deze week in Wageningen bij het startsymposium van het Eel Reproduction Innovation Centre (EELRIC). EELRIC is een initiatief van Wageningen University & Research en Stichting DUPAN. In dit internationale kennisplatform gaan wetenschappers samenwerken om tot belangrijke doorbraken op het gebied van palingkweek te komen.

 

Het opkweken van jonge palingen in gevangenschap is een internationale wetenschappelijke uitdaging. Na decennia van onderzoek is het bij de Europese paling nog niet gelukt om verder te komen dan het stadium van larfjes. Wetenschappers slagen er maar niet in de larfjes te voeden, waardoor de jongen na enkele weken sterven. Door internationale samenwerking hopen DUPAN en Wageningen University & Research binnen afzienbare tijd een oplossing te vinden.

Het doel van de internationale samenwerking is het op grotere schaal kweken van palingen. Palingkweek biedt zo een oplossing voor de druk op het wilde palingbestand. Ook wordt verdere verduurzaming van de palingconsumptie bewerkstelligd. “Glasaal kweken kan, maar is een enorme wetenschappelijke uitdaging. Het is nodig de krachten van alle experts in de wereld te bundelen. EELRIC is de plaats waar men samen aan de slag gaat”, aldus Martin Scholten, algemeen directeur Animal Sciences Group van Wageningen University & Research.

 

Meer informatie over EELRIC: www.eelric.eu