Glasaalquotum meer in lijn gebracht met marktvraag

De Franse overheid heeft het totale vangstquotum voor glasaal vastgesteld op 57,5 ​​ton voor zee- en riviervissers, waarvan 34,5 ton voor herbevolking. Het nieuwe quotum is een vermindering van 11,5% ten opzichte van het voorgaande seizoen. Volgens DUPAN is dat een positieve ontwikkeling.

Stichting DUPAN liet zich al eerder kritisch uit over de hoogte van het Franse quotum, dat in haar ogen niet in lijn is met de vraag vanuit de markt. De hoeveelheid glasaal die beschikbaar is voor uitzet, oversteeg al enkele jaren de hoeveelheid die nodig is om aan de natuurbeheerdoelstellingen te voldoen. Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN stelt daarover: “Wanneer het quotum hoger ligt dan de feitelijke vraag, dan moet de gevangen vis ergens naar toe. In voorgaande jaren hebben we gezien dat China dan de vermoedelijke eindbestemming is. Een te hoog quotum werkt smokkel in de hand. Daarom zijn wij blij dat de Franse overheid het quotum nu naar beneden bij stelt.”

Vanaf 2014, toen de glasaalintrek een explosieve stijging liet zien, is het Franse quotum telkens naar boven bijgesteld. Na 2014 was er van een dergelijke stijging echter geen sprake. De meerjarige glasaaltrend is nog steeds stijgende, gemeten vanaf 2011. De stijging van het quotum was echter sterker en daardoor niet meer in lijn met de jaarlijkse aanwas.

Alex Koelewijn: “We zien dat in de visserij en ook heel sterk bij de natuurorganisaties; men verwacht of hoopt of wil dat de intrek maar door blijft stijgen. De realiteit is echter anders. Die is net zo grillig als de natuur. De intrek stijgt flink, daalt dan weer wat, stijgt weer, daalt weer. Waar het om gaat is dat de meerjarige trend een stijgende lijn vertoont. En dat is wat wetenschappers sinds 2011 zien. Met een realistische afstemming tussen quota en beheerdoelstellingen kan dat alleen maar beter gaan.”

Het besluit van de Franse ministers van zeevisserij en zoetwatervisserij is gelijk aan het advies van het wetenschappelijke comité dat de jaarlijkse glasaalintrek beoordeelt.

Glasaal quotum in frankrijk aangepast

Recordaantal palingen op de Rijn

Bij de waterkrachtcentrale en stuw ter hoogte van Maurik in de Rijn is gisteren een bijzonder groot aantal palingen geteld. In vier nachten tijd zwommen er 425 palingen van gemiddeld anderhalve kilo pers stuk in de fuiken van het project ‘Paling Over De Dijk’, een absoluut record. Het project, dat voor het zevende jaar op rij wordt uitgevoerd en bedoeld is om de palingstand te verbeteren, is een samenwerking tussen Vattenfall en de palingsector.

De waterkrachtcentrales van Vattenfall en de stuwen bij Alphen in de Maas en Maurik in de Rijn vormen obstakels voor volwassen palingen die in het trekseizoen richting zee willen. Daarom worden de vissen opgevangen, onderzocht en voorbij de barrière weer vrijgelaten, zodat ze onbelemmerd hun weg kunnen vervolgen.

Sinds de start van het seizoen, zes weken geleden, werden 3.057 geslachtsrijpe palingen, waarvan sommige een meter lang en 10 cm dik, op weg geholpen naar zee. Vorig jaar om deze tijd werd al melding gemaakt van sterk gestegen aantallen palingen ten opzichte van voorgaande jaren. Met de recordaantallen die de projectmedewerkers nu registreren zal dat aantal geëvenaard of zelfs overtroffen kunnen worden.

Stichting DUPAN organiseert ieder jaar van september tot en met november, het trekseizoen van palingen, het project Paling Over De Dijk. Met dat project worden geslachtsrijpe palingen door beroepsvissers langs gemalen en waterkrachtcentrales geholpen. Hiermee wordt voorkomen dat de palingen gedood worden door pompen of turbines van deze obstakels. De palingen trekken naar de Noordzee en zwemmen de oceaan over naar de Sargassozee, het gebied van de Bermudadriehoek. Daar zorgen ze voor nageslacht, waardoor honderden miljoenen glasaaltjes weer terug kunnen komen aan de Europese kusten.

Vattenfall ondersteunt het project. Tegelijkertijd laat de energieleverancier onderzoek doen naar mogelijkheden om de barrièrewerking van de centrales technisch op te lossen, zodat de vissen zelf de centrales ongestoord kunnen passeren.

De toename van de palingen in rivieren, maar ook in andere wateren, wijst mogelijk op een stijgende palingstand. Het project Paling Over De Dijk levert in elk geval een flinke bijdrage aan de uittrek van springlevende, geslachtsrijpe palingen. Inmiddels worden dergelijke projecten naar Nederlands voorbeeld op meerdere plekken in de wereld toegepast. Het project duurt nog voort tot het einde van het trekseizoen, rond eind november.

 

Paling over de dijk

Paling over de dijk