Paling in de Keuringsdienst van Waarde

Conclusies van de uitzending over paling

  1. Paling wordt goed beschermd door de Europese Aalregulering en is om die reden vrij verhandelbaar voor consumptie
  2. De palingstand vertoont al 6 jaar een stijgende lijn. Dit zet zich door in 2017.
  3. Het is wetenschappelijk onjuist dat paling met uitsterven is bedreigd.
  4. Een aantal Nederlandse (natuur)organisaties geeft misleidende informatie (de juiste info staat hier).
  5. Samenwerking tussen wetenschap, natuurorganisaties en sector is dé oplossing voor een goed palingstand.

Belangrijke aanvullende informatie

De oproep vanuit de wetenschap om samen te werken met de natuurorganisaties én de sector is er een naar ons hart. Een goede palingstand bereiken we het snelst door samen de schouders er onder te zetten.  Belangrijke NGO's zoals Wetlands International en vereniging Kust & Zee helpen al jaren mee. Maar enkelen, zoals WNF en stichting Noordzee nog niet. DUPAN is dan ook blij met de oproep aan hun adres.

Het programma laat belangrijke informatie onbelicht. DUPAN had graag gezien dat al het werk dat door de overheid, natuurorganisaties en de sector wordt uitgevoerd om de palingstand in Nederland en Europa te bevorderen, op een manier was weergegeven die rechtdoet aan de geboekte resultaten in de afgelopen 6 jaar:

Centrale vraagstelling van het programma
“Paling staat op een lijst van bedreigde diersoorten (IUCN), maar mag toch gewoon verkocht worden. Hoe zit dat eigenlijk?”

Het antwoord op die vraag is simpel: “alle vissoorten die goed worden beschermd, zijn vrij verhandelbaar voor consumptie. De maatregelen die voor zulke vissoorten gelden zorgen ervoor, dat het bestand goed wordt beheerd en indien nodig zelfs toe kan nemen. Dit geldt ook voor paling. Paling wordt goed beschermd volgens CITES en door de strenge regelgeving van de Europese Aalverordening 1100/2007, waarbij onder andere een vangstquotum is vastgesteld. De paling die in Europa wordt verkocht valt dus binnen die regelgeving en kan daardoor geheel verantwoord worden geconsumeerd.”

Een beschermde status zegt in feite niets over het wel-of-niet mogen eten. En hoe de mens, met een beperkte vangst, binnen het zelfherstellend vermogen van de natuur blijft.
 

Reacties wetenschap en natuurorganisaties

Naar aanleiding van de opnamen van het programma.

Dr. Willem Dekker, paling wetenschapper en aalbioloog

Wetenschapper Dekker deelt ons het volgende per e-mail mee:

"Ik zie dat de natuurbeschermers keer-op-keer de discussie vernauwen tot “to-eat-or-not”, eventueel ondersteund met wat vage cijfers – hetgeen uiteindelijk allemaal geen hout snijdt. Wat de Keuringsdienst er ook van maakt, ik wens ervoor te staan dat de Sustainable Eel Group (internationale wetenschap, NGO’s en de sector) een leidende rol heeft in het natuurherstel, en ik wens niet mee te gaan in kleine cijfertjes die niet zoveel zeggen. Het gebruik van dit soort cijfers door natuurbeschermers is misleidend, terwijl de sector positieve actie onderneemt. Ik hoop van harte dat we erin zullen slagen de natuurbeschermers een draai te laten maken. In de tussentijd heeft DUPAN een verhaal om trots op te zijn, en uit te dragen."

Andrew Kerr, voorzitter Sustainable Eel Group

Andrew Kerr laat namens de Sustainable Eel Group, die bestaat uit internationale top-wetenschappers op palinggebied en uit natuurorganisaties met diepgaande kennis van de paling-problematiek, het volgende weten:
 

“Als natuurbeschermer ben ik zeer positief over de Nederlandse palingsector, die veel meer maatregelen voor de bescherming van paling neemt dan de overheid in 2009 verplicht heeft gesteld.

De Sustainable Eel Group had de huidige internationale samenwerking tussen wetenschap, en natuurbeschermers niet kunnen vormen, zonder DUPAN’s inspanningen om de sector te hervormen. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking tussen wetenschap, NGO’s en de sector goed is voor de toekomst van de paling.

DUPAN heeft een cruciale rol gespeeld rond de Sustainable Eel Standard, een gecertificeerde standaard voor verantwoord beheer en traceerbaarheid van paling, die is ontwikkeld door vooraanstaande Europese wetenschappers en natuurorganisaties. 

De Sustainable Eel Group werkt graag samen met sectororganisaties zoals DUPAN. Daardoor komt er geld beschikbaar om echt goede resultaten te boeken.”

Cy Griffinn, Wetlands International

‘"The European Eel is our flagship species" says Cy Griffin the programme leader from the European Association of Wetlands International, which is part of the global organisation whose purpose is the conservation and restoration of wetlands.

"Wetlands play a crucial role for eels particularly during the transition phase from salt to fresh water. Mankind has been draining wetlands for centuries and only recently fully understood their vital cleaning and balancing role within the natural world – vital too for helping to absorb the impacts of climate change. People throughout history have enjoyed eating eels and by sustainably managing the resource, it is possible to aid the recovery of the species while at the time creating benefits for people and nature. A goal of Wetlands International is that wetlands are restored for the role they play in local livelihoods and so sustainable and responsibly managed fisheries are integral to their future. These are complex issues that transcend national and social barriers so working together is the only way forward".

Waarom palingkwekers niet in Keuringsdienst van Waarde?

Kwekerijen zijn niet te zien in het programma. Dat had verschillende redenen.

Paling wordt gekweekt in recirculatiesystemen, onder sterk beschermde omstandigheden in een licht-arme omgeving. Filmcamera’s gebruiken lichtbronnen die op het delicate kweekproces een ongunstige uitwerking kunnen hebben. Ten tijde van de opnameplanning van de Keuringsdienst van Waarde kregen alle palingkwekerijen in Nederland de uiterst kwetsbare jonge glasaal binnen. Het maken van opnamen met een lichtbron en de onrust door teveel beweging in de kwekerij zou een onaanvaardbare verstoring met zich meebrengen. De kwekers hebben om die reden de opnamen geweigerd.

Een aantal kwekers was ten tijde van de opnames aan het verbouwen vanwege modernisering en uitbreiding.

Voor wie meer wil zien en weten over de kweek van palingen in Nederland, zie het artikel dat onlangs is gepubliceerd in Vis Magazine.

Criminele organisatie glasaal smokkelaars opgerold

In vijf Europese landen is onder aanvoering van Eurojust een groot aantal leden van een criminele organisatie opgepakt die zich bezighield met illegale export van partijen glasaal (jonge paling). In het illegale circuit, met name in het verre oosten, worden recordbedragen betaald voor deze babypalingen, waarvan export buiten de EU vanwege natuurbeheer verboden is. De criminelen hadden in de afgelopen weken ruim zeven miljoen euro winst gemaakt.

Tussen november en juni trekken doorzichtige glasaaltjes met honderden miljoenen tegelijk vanuit de oceaan naar de Europese kust om zich daarna in zoetwater te vestigen. De visserij op glasaal is aan strenge controles en quota onderworpen. Om de soort te beschermen is paling opgenomen in de CITES appendix II-lijst. Deze lijst bevat soorten die niet met direct uitsterven zijn bedreigd, maar waarvoor wel beschermende maatregelen gelden. CITES stelt strenge eisen aan de handel in de soorten op de lijst. De export van glasaal is vanuit Europa ten strengste verboden.
In het Verre Oosten wordt glasaal vetgemest tot dikke palingen van 500 gram per stuk, wat daar als een delicatesse geldt. De vraag uit het Verre Oosten is dan ook enorm. Dat maakt het voor criminelen aantrekkelijk om het exportverbod te omzeilen: winsten van ruim duizend euro per kilo glasaal zijn geen uitzondering.

De omvang van de criminele organisatie kwam aan het licht nadat Europol in Spanje een smokkelbende op het spoor kwam. Uit afgeluisterde telefoongesprekken, onderschepte berichten en observaties werd duidelijk dat de bende leden had in Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië en Griekenland. Door internationale samenwerking van de opsporingsinstanties was het mogelijk om de vijf landen op hetzelfde tijdstip invallen te doen bij de criminelen. Franse, Portugese en Spaanse vissers bleken de glasaal rond de 300 euro per kilo boven de marktwaarde te verkopen aan een Spaans bedrijf. Dit gaf de babypalingen een speciale behandeling in een speciaal daarvoor gebouwde installatie, om langdurig transport te kunnen overleven. Vervolgens werden de glasaaltjes via Barcelona naar Italië verstuurd om van daaruit met de veerboot naar Griekenland te reizen. In Griekenland kregen de babypalingen een rustperiode van enkele dagen in een speciale opslaginstallatie. Daarna werden ze zorgvuldig verpakt en vanaf de luchthaven van Eleftherios Venizelos, via Istanbul naar Hong Kong gevlogen. Na zestien uur werd de smokkelwaar in Hong Kong door Aziaten opgepikt. De opgepakte criminelen bleken in de afgelopen weken ruim zeven miljoen euro winst gemaakt hebben.

De opsporing was is handen van Europol en Eurojust, die gezamenlijk zorgen voor effectiviteit en efficiency van de opsporings- en vervolgingsautoriteiten in de lidstaten en die strijden tegen ernstige grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad. De samenwerking zorgt ervoor dat criminelen versneld voorgeleid worden bij de rechterlijke macht in de lidstaten. De criminelen hangen zware financiële en gevangenisstraffen boven het hoofd.

Bron: Kathemerini, Greece