Sector zet 2 miljoen glasaaltjes uit

 

De vissector heeft donderdag 18 april  twee miljoen glasaaltjes uitgezet in de Zuidelijke Randmeren en het Gooi- en Eemmeer. Hiermee wordt bijgedragen aan het herstel van de palingstand in Nederland.

De palingsector zet zich samen met de Nederlandse en Europese overheid in voor het herstel van de palingstand in Nederland. De twee miljoen jonge palingen, ongeveer 630 kg, werden uitgezet door beroepsvissers. Gerard Heimesen deed dit vanuit Spakenburg, Jan Wormsbecher vanuit Almere en Henk Timmer vanuit Zeewolde. 

De uitgezette jonge paling groeit in de Randmeren op in een gezonde omgeving. Wanneer ze uiteindelijk volwassen palingen (de zogenaamde schieralen) zijn geworden – kunnen ze van daaruit vrij uitzwemmen naar de Sargasso Zee om voor nageslacht te zorgen.

Voor het herstel van de palingstand door het uitzetten van jonge paling, heeft de Nederlandse overheid een bedrag van 1,5 miljoen euro gereserveerd. In de periode van 2010 – 2013 werd jaarlijks
€ 375.000 beschikbaar gesteld.

Voor een gezonde palingstand zijn de meest effectieve beheermaatregelen noodzakelijk. Uitzet van glasaal is er daar een voorbeeld van, net als de uitzet van pootaal (in kwekerijen opgegroeide paling) en het naar zee terugbrengen van schieraal (Paling Over De Dijk). "Paling kan zichzelf niet redden. We hebben de kust zo goed beschermd, dat jonge paling Nederland nauwelijks in kan en volwassen paling kan er niet meer uit. Daarom helpt de vissector deze palingen", aldus Henk Horsman, secretaris van het Productschap Vis. “Volgende maand wordt als laatste fase van dit vierjarige project nog een grote hoeveelheid pootaal uitgezet vanuit Harderwijk”.
 
De glasaal die uitgezet wordt is afkomstig van een gecertificeerde visserij in de monding van de rivier de Severn in Zuid-Engeland. 

Het uitzetten wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EL&I in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en wordt gecoördineerd door het Productschap Vis. In dit project wordt intensief samengewerkt met de stichting DUPAN. Vanuit haar Duurzaam Paling Fonds investeert de stichting in de uitzet van paling in Nederland, het over de dijk helpen van paling en gericht wetenschappelijk onderzoek. In mei staan diverse uitzetprojecten van pootaal gepland. In september start het grootschalige project Paling Over De Dijk, waarbij volwassen paling over de visonvriendelijke barrières naar zee wordt gezet

Europese certificering voor Nederlandse palingsector

Vandaag ontvingen 14 Nederlandse palinghandelaren en 5 palingkwekers in Volendam het Sustainable Eel Chain of Custody-certificaat. Zij kregen deze certificering na een strenge audit van het onafhankelijke, Britse certificeringsbureau MacAlister Elliott and Partners (MEP). De gecertificeerde bedrijven zijn alle aangesloten bij NEVEVI of NeVePaling, Stichting DUPAN heeft de certificering gecoördineerd.

Met deze certificering zijn de Nederlandse bedrijven voorbereid op de toekomst, waarin deChain of Custody het palingproduct tot aan de bron (de glasaal of in het wilde gevangen, volwassen paling) traceerbaar maakt. MEP werkt op dit moment hard aan certificering van alle glasaalvisserij in Europa.

De regels voor de CoC-certificering zijn door de Sustainable Eel Group (SEG) in Engeland opgesteld. SEG bestaat uit gerenommeerde palingwetenschappers en milieuorganisaties, zoals Environment Agency en Association of Rivers Trust. SEG is vertegenwoordigd in vrijwel alle Europese landen waar paling voorkomt. De CoC-certificering stelt voor palingkweek en palingverwerking strenge regels aan onder andere traceerbaarheid en de bedrijfsvoering.

Voor de glasaalvisserij ontwikkelde SEG de Sustainable Eel Standard. Door glasaal te vissen volgens deze standaard, worden sterfte en bijvangsten sterk gereduceerd. Daarnaast stelt de standaard eisen aan de palingpopulatie in het vangstgebied. Een certificering voor andere palingvisserijen is op dit moment in ontwikkeling.

Strenge criteria

Paling past niet binnen de criteria van de bekende standaarden voor visserij. Die richten zich voornamelijk op soorten die in zee leven. En paling brengt een groot deel van zijn leven in zoetwater door. Bovendien is het bepalen van het aanwezige bestand technisch onmogelijk, omdat paling met een kwart van de aarde, een onmetelijk groot leefgebied heeft. Daarom heeft SEG de Sustainable Eel Standard ontwikkeld. De criteria in de SES voldoen volledig aan het Europees Aal Herstelplan en gaan op een aantal punten zelfs verder. De methodiek is vergelijkbaar met die van andre standaarden.

Vrijwel gehele handel gecertificeerd

De Stichting DUPAN heeft in 2011 met SEG afspraken gemaakt om alle leden van de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling) te laten certificeren. Met de nu gecertificeerde bedrijven voldoen 17 van de 19 Nederlandse palinghandels- en verwerkingsbedrijven aan de Sustainable Eel Standard. De twee overgebleven handelaren zijn niet bij NeVePaling aangesloten. 

Trotse palinghandelaren/verwerkers en -kwekers met hun zojuist ontvangen certificaten, bij Smit-Bokkum, Volendam. Zittend van rechts, David Bunt, voorzitter certificeringscommissie. Links naast hem, Andrew Kerr, voorzitter SEG.