In 10 jaar tijd veel bereikt voor de palingstand

Op 27 en 28 juni kwamen wetenschappers, natuurbeschermers en sectorvertegenwoordigers bijeen op een congres in het Natural History Museum in Londen, ter ere van het 10-jarig bestaan van de Sustainable Eel Group. Daar werden presentaties gegeven over de laatste stand van zaken met betrekking tot de smokkel van glasaal, de toestand van de palingstand, toekomstige verwachtingen en de certificering van paling voor consumptie.

Glasaalsmokkel

Jose Moreno (Europol), Miguel Ángel Pacheco (SEPRONA), Ian Guildford (UKWC) gaven presentaties over de vooruitgang die de autoriteiten boekten in het bestrijden van deze lucratieve smokkel naar Azië, sinds de Europol-conferentie op 6 april 2018 in Madrid. De schatting is dat 25% van de jaarlijkse aankomst van glasaal, ofwel 350 miljoen glasaaltjes, naar Azië wordt gesmokkeld, waarmee een totale marktwaarde van 3 miljard euro wordt gegenereerd. Voor zijn bijdrage aan het onderzoek naar smokkel van paling, kreeg SEG-wetenschaper Florian Stijn een award overhandigd uit handen van de Britse minister van Visserijzaken, mr. Robbert Goodwill (links op de foto rechtsboven).

Toestand van de palingstand

Uiteraard kwam in de diverse presentaties de palingstand naar voren. Hoe gaat het daarmee? Na de grote terugval van de hoeveelheid intrekkende glasaal rond de 60-er jaren, stelden wetenschappers en natuurbeschermers zich zeer sceptisch en terughoudend op bij de resultaten van het EU-aalbeheerplan en de inspanningen die gedaan worden om de palingstand te verbeteren. Daar lijkt nu een kentering in te zijn. Palingwetenschapper Willem Dekker stelde dat op basis van de officiële cijfers het recruitment van jonge aal In Europa toeneemt. “De gedurende decennia dalende lijn stijgt sinds 2010 en die lijn blijft zich omhoog voortbewegen”.

Toekomstverwachtingen

Volgens Kim Friedman, visserijdeskundige van de wereldvoedselorganisatie FAO, zal met het voortzetten van de huidige situatie over tien jaar de paling op de IUCN-lijst zakken van “critically endangered” naar “least concern”, de laagste trede. Als er drie generaties lang sprake is van een stabiel bestand, zijn er geen redenen om zo’n bestand op de kritisch bedreigde lijst te houden. Friedman besloot met de opmerking, Uitkomsten internationaal congres Londen In 10 jaar tijd veel bereikt voor de palingstand www.dupan.nl Palingwetenschapper Willem Dekker over het keerpunt en de stijgende lijn dat het juist nu de tijd is om een certificering in te voeren, om de menselijke benutting binnen de grenzen van de natuur te houden.

Certificering van paling voor consumptie

Op advies van MSC is in 2011 gestart met de ontwikkeling van een specifiek op paling gerichte certificering: de SEG Standard. De reden daarvoor is dat palingbestand, vanwege haar levenscyclus en leefgebied, niet te schatten is. Paling past door het immense leefgebied en ongebruikelijke leefwijze simpelweg in geen enkel ander certificeringsprogramma. Daarom moest voor paling een specifieke standaard worden ontwikkeld. En omdat NGO’s de lat voor dergelijke standaarden hoog leggen, blijft de Sustainable Eel Group veel tijd en geld investeren in deze standaard. Bekende certificeringsontwikkelaars die ook de standaarden voor MSC, ASC en FSC-hout ontwikkelden, hebben hun kennis en kunde ingezet voor de SEG-Standard-certificering. Alex Senechal van CU Pesca, de certificeerder van de SEG Standard zei dat de SEG-certificering bijdraagt aan de verbetering van de palingstand en de sector transparanter maakt, waardoor b

Reproductie van paling in gevangenschap

Vallen, opstaan en verbeteren

Nadat in 2018 in het Eel Reproduction Innovation Centre (EELRIC) grote stappen werden gezet in het reproductieproces van paling, remde de vooruitgang in de larvenproductie in de eerste drie maanden van 2019 enigszins af. Door verdere optimalisatie van de houderij van de ouderdieren werd opnieuw een stijgende voortplanting bereikt. Over de laatste drie maanden werden larven voortgebracht van dertig verschillende vrouwtjespalingen, die tot 22 dagen in leven bleven. Om de voortplanting beter te kunnen controleren en om sterkere larven te maken die in staat zijn om te eten, spitst het onderzoek zich nu toe op de laatste fase van de rijping van de eieren en de vroege ontwikkeling van de larven.

Nederlandse palingaak in Londen

Aan de oevers van de Theems, aan de Herritage Moorings, lag eind juni een bijzonder schip uit Nederland: de Korneliske Yske II. Deze replica van een historische palingaak was een week eerder vertrokken vanuit Heeg, Friesland. Met de reis werd de palinghandel tussen Londen en Nederland herdacht, die duurde van de 18e eeuw tot 1936. Bezoekers van het palingcongres in Londen (zie elders in dit JournAal), konden kennismaken met de 11-koppige bemanning én met een keur aan culinaire palinghapjes uit Nederland.