Palingsector klaar voor diervriendelijke verwerking

Sinds 1 januari 2015 wordt vrijwel alle Nederlandse consumptie-paling diervriendelijk verwerkt. De vissen worden nu door elektrocutie verdoofd voor de slacht. Met dit procedé loopt de Nederlandse palingsector vooruit op wetgeving die nog in ontwikkeling is. Ook is Nederland het enige land in Europa waar deze diervriendelijke methode nu al wordt toegepast.

Nederlandse bedrijven die paling verwerken, hebben vanaf 2007 de technologie ontwikkeld waarmee paling pijnloos wordt gedood. In samenwerking met onderzoeksinstellingen en met steun van de Nederlandse overheid en DUPAN, is de machine de afgelopen jaren doorontwikkeld en sinds eind vorig jaar bij veel bedrijven al ingevoerd. De technologie is gebaseerd wetenschappelijk onderzoek dat bestond uit hersen- en hartfilms en gedragsobservaties. Daarmee werden de condities bepaald waarbij bewusteloosheid bij paling onmiddellijk intreedt en in stand blijft tot het dier dood is. De machines die nu in gebruik zijn  voldoen volledig aan alle eisen ten aanzien van diervriendelijkheid.

Er zijn machines ontwikkeld voor zowel grote als kleine verwerkers. Wanneer in Nederland als eerste in Europa deze nieuwe wetgeving, die nu nog in ontwikkeling is, wordt ingevoerd, is de gehele palingsector paling klaar om paling diervriendelijk te verwerken.

Met een druk op de knop stelden topambtenaar van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie de heer M. Kool en wethouder van Economische Zaken J. Franx de eesrte machine in februari 2011 in gebruik.